Tilbake
Morten Thorkildsen/Nasjonalmuseet
Nasjonalmuseet
Nasjonalmuseet
Nasjonalmuseet
Nasjonalmuseet
Skriv ut

Visuelle nabolag

Nasjonalmuseets samling består  av vidt forskjellige disipliner som skulptur, arkitekturskisser, møbler, video, kunsthåndverk, foto, grafisk formgiving, maleri, tekstil og industridesign. Men hva skjer når man setter slike ulike kunstneriske utrykk og medier opp mot hverandre i en og samme utstilling, i et nabolag? 

Visuelle nabolag utfordrer publikum til å utforske uventede møtepunkter mellom kunst, design og arkitektur i en regi som ansporer til nye kunsthistorier. Gjennom ufrivillige likhetstrekk mellom ulike medier eller tematiske kontraster ønsker vi å vise hvordan kunsten fra forskjellige epoker kan speile museets historie og samfunnet vi lever i dag.

Kunstnere representert i utstillingen er blant andre Andy Warhol, Peter Opsvik, Hans Gude, Stiletto, Kåre Kivijärvi, Helen & Hard og Per Kleiva. 


Lærerveiledning

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Fauske
  • Kunstnere/grupper: Nasjonalmuseet
  • Produsent: Nasjonalmuseet
  • Idé/opplegg: Nordlandsmuseet, avd. Fauske, tar annet hvert år initiativ til å vise en nasjonal utstilling/vandreutstilling. Elever fra 1., 3., 5., 7. og 9.trinn inviteres på våren - og på høsten (altså de som gikk i 2., 4., 6. og 8. trinn på våren). Slik får ALLE grunnskoleelever i Fauske kommune felles referanser. Det skaper identitet.
    Utstillinga er produsert av Nasjonalmuseet og målgruppa er elever ved videregående skoler. Nordlandmuseet Fauske har, som vanlig, tilrettelagt opplegget slik at det passer for de ulike trinnene i grunnskolen.Elevene får delta på en workshop og blir veiledet gjennom utstillingen.
    Utstillinga Visuelle nabolag kommer til Fauske helt mot slutten av skoleåret 2019-2020, i juni, og blir stående til medio oktober. Denne gangen vil vi derfor få en forskyving i forhold til når elevene får se utstillinga. Vi prioriterer 9.trinn våren 2020.
    Mål for opplæringa er at eleven skal kunne...