Tilbake
Skriv ut

Kalle og Tralle

Kalle og Tralle er to brødre med alt det fører med seg av konflikter og vennskap. Tralle vil ta vare på forskjellige ting som skal kastes og bygge opp et orkester av det, mens Kalle er mer interessert i å sortere alt i søppelkasser. Det gjennomgående temaet i forestillingen handler om miljø, sortering og gjenvinning. Brødrene har litt forskjellige vinklinger og kunnskaper om hvordan dette skal gjøres.

Forestillingen er basert på en tidligere forestilling, «Kalle og Tralle på søpla», og er utarbeidet i samarbeid med IRIS Salten.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Fauske
  • Kunstnere/grupper: John Kristian Karlsen og Ole Anders Seines
  • Idé/opplegg: Nærmere beskrivelse kommer til høsten.

Om kunstner / utøver / gruppe

Kommer senere.