Tilbake
Sørfold kulturkontor
Sørfold kulturkontor
Sørfold kulturkontor
Skriv ut

Kalle og Tralle gjenvinner

Barn og unge er opptatt av hva de kan gjøre for å ta bedre vare på jorda.

Hadde alle landene i verden hatt like stort forbruk som oss i Norge, ville vi brukt alle ressursene for 2020 rundt 18. april.

Forstillingen handler om miljø, ombruk, sortering og gjenvinning. Kalle og Tralle er brødre, med alt det fører med seg av konflikter og vennskap. Tralle vil ta vare på ting som skal kastes og bygge et orkester av det. Kalle er mest interessert i å sortere alt i søppelkasser. Gjennom meningsutvekslinger, sang og musikk, følger vi brødrene og hvordan de blir enige og finner ut hvordan vi kan sortere og bruke på nytt.

Det vil være en fordel å reflektere over gjenbruk og riktig sortering før forestillingen. I etterkant kan dere ta fram avfallspyramiden og koble den til synet Kalle og Tralle har på avfallet de rydder og bruker om igjen på rommet sitt.


"Kalle og Tralle gjenvinner" er en ny produksjon. Aldersspennet på publikum er vidt, og utøverne har under arbeidet kommet fram til at et alderblandet publikum vil være en fordel for alle som er til stede. Skolene oppfordres derfor til å endre på sammensetningen av klassene til hver forestilling (i forhold til turnéplanen), altså at en klasse på 6. trinn gjerne kan møte på samme forestilling som en klasse på 1. trinn. Ta kontakt med Sigrun dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til dette.

Lærerveiledning

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Fauske
  • Kunstnere/grupper: John Kristian Karlsen og Ole Anders Seines

Om kunstner / utøver / gruppe

En av våre oppgaver opp gjennom årene har vært å  produsere forestillinger for barn. Det er alltid en utfordrende og interessant jobb. Barn er et kresent og ærlig publikum.  

Vår ide om «Kalle og Tralle»ble skapt for barnehagene i Sørfold kommune. Etter å ha prøvd ut rollene en stund trigget det å lage nye forestillinger.

Ved hjelp av egen fantasi, manusforfatter Søren Frank og regissør Tor Ove Karlsen endte vi opp med forestillingen «Kalle, Tralle og skrot-orkestret», eller også kalt «På søpla».

Denne forestillingen ble fremført i barnehager og på forskjellige arrangementer i alle våre nabokommuner i Salten med Halsa, Meløy og Steigen. Den utviklet seg i sin form, og viste seg etterhvert også egnet for 1- 4 klasse i grunnskolen. 

I 2019 dristet vi oss til å spørre IRIS om støtte, og selv gjøre såpas store endringer på manuset at den skulle passe til en DKS forestilling for 1-7 klasse. IRIS stilte på vårt lag, og har kommet med gode forslag. Etter dette samarbeidet ble tittelen til «Kalle og Tralle gjenvinner». Vi takker IRIS  v / Arnt E Pedersen for all hjelp og tillit, og håper forestillingen med sitt informative innhold vil leve en god stund fremover.


Produksjoner:

Kalle og Tralle på bamsedag - Sørfold kommune Distriktsmusiker-ordningen

Kalle,Tralle og skrotorkesteret (På søpla) -  Distriktsmusiker-ordningen

Kalle og Tralle og Mysteriet i ura - Distriktsmusiker-ordn. / samproduksjon med Nordlandsmuseet

Kalle og Tralle gjenvinner - samproduksjon med IRIS


Kalle: Ole Anders Seines

Tralle: John Kristian Karlsen

Begge: Kulturskolelærere i Sørfold kommune / Frilansere