Tilbake
Skriv ut

Lydsnapp

Kan helt vanlig lyder fanges og bli til musikk? Bli med på lydjakt med iPad!
Appen heter Lydsnapp og  fungerer som en veldig effektiv og lett forståelig sampler- lyden du tar opp fyller skjermen og kan umiddelbart spilles tilbake fra der i lyden du peker. Pluss et par knapper som endrer lyden... Og så blir utfordringen både å finne interessante lyder og deretter bruke dem i live samspill. 

Lydsnappledes av Drivhusets mest erfarne verkstedsledere - Isak Anderssen og Jon Halvor Bjørnsethsom er musikere og komponister som i en årrekke har spilt på festivaler,  turnéer og skolesekk-prosjekter fra nord til sør. Med erfaringer fra Lydsnappvil både elever og lærere kunne komme raskt igang med digitalt lydarbeid og kanskje ta det videre med flere lyd- og musikk-programmer og inspirerende ressurser på nett.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Drivhuset
  • Idé/opplegg: Aller først kommer noen musikk-eksempler og kort demonstrasjon av hvordan appen «Lydsnapp» fungerer til å ta opp og spille av lyder. 
    Lydopptak: Så setter elevene igang med å gjøre sine egne lydopptak av mange slags instrumenter, ting, stemmer og andre lyder som man kan finne i klasserommet eller rundt om på skolen. De får i oppgave å samarbeid i grupper på ca. 4-5 elever,  der de sammen planlegger et bra lydmateriale å spille på. Alle må få tatt opp noe på sin egen iPad, slik at alle har noe å spille med når gruppa begynner å øve. 
    Gruppe-øving med hodetelefon: Hver gruppe kobler iPadene sine via en felles boks slik at alle på gruppa hører hverandre i hodetelefoner .  Nå skal lydene settes sammen til et system, mønster eller verk gjennom aktiv spilling fra hele gruppa - man må trykke og dra med fingeren for hver eneste lyd og samarbeide hver gang flere lyder skal høres samtidig. 
    Minikonsert med opptak: De ferdige musikkstykkene spilles over høyttalerne som en minikonsert På dagen:Musikeren ankommer skolen ca.40-30 min før oppstart (egen timeplan for hver skole ) og rigger høyttalere og sjekker at program fungerer. Skolens data-ansvarlig må være tilgjengelig i tilfelle problemer med pålogging, maskiner eller intranett.LÆRER - det bør være minst én lærer tilstede under hele verkstedet. Det er en stor fordel om én lærer får hovedansvaret for hver klasse, slik at man slipper å bytte lærer underveis i verkstedet. Da får også læreren anledning til å jobbe med lyd på data/nettbrett og kan få erfaringer som kan være nyttige senere.

Om kunstner / utøver / gruppe


Jon Halvor Bjørnseth
Verkstedsleder, musiker og komponist. Initiativtager og leder for Drivhuset. Jon Halvor Bjørnseth har utdanning fra Universitet i Oslo og har ledet musikkverksteder siden 1994. Lager musikk og lyd til dans, teater, skulptur/ installasjon, og skolekonserter - bl.a. i duoen Båndvidda med Isak Anderssen. Les mer om Jon Halvor på http://drivhuset.musikkverksted.no/jonhalvor

Isak Anderssen
Komponist, musiker og pedagog. Isak Anderssen jobber i grenselandet mellom
elektronisk musikk, popmusikk og samtidsmusikk. Han lager musikk til sal og scene, og har bred erfaring med kreativt instruktørarbeid fra strykeorkestre, korps og komposisjonsverksteder. Instrumenter: Cello, samplere, elektronikk. Les mer om Isak på http://www.isakanderssen.com