Tilbake
Tove Mette Mæland
Tove Mette Mæland
Skriv ut

Sjønstå - fra gammel til ny tid

I samarbeid med flere aktører ønsker Nordlandsmuseet å tilby en opplevelsesrik skoledag, der natur, kultur og industrialisering går hånd i hånd. Sjønstå er idag et sted der tiden nesten har stått stille. Det blir et besøk på Sjønstå gård, en perle av et kulturminne, som bærer på en over 300 år gammel gårdshistorie. Vi ser også spor etter et samfunn der industrien i Sulitjelma var med på å skape grunnlaget for liv og røre. Ved å ta utgangspunkt i de kulturminnene vi har omkring oss skal vi bygge en helhetlig historie.

Vi ønsker med dette å sette fokus på kultuminner, og gjøre elevene oppmerksomme på kulturminnenes betydning og verdi for vår forståelse av vår historie og vårt samfunn.


NB! Klær og sko. Ta med godt med varme klær. Vi skal være mye ute, og det kan være både kaldt og vått. Bruk solid/varmt skotøy.


Temaer i formidlingen: 

I tillegg til fokus på den lokale historien, har vi tre hovedtemaer som vi arbeider med. Det er industrialisering, transport og kulturminner.


Våre målsetninger:

• At elevene blir kjent med sin nære historie

• At elevene får et lokalt perspektiv på industrialisering

• At elevene blir kjent med gamle og nyere kulturminner som er omkring oss

• At elevene forstår verdien og nytten av å ta vare på kulturminner


Lenke til Nordlandsmuseets hjemmeside: https://nordlandsmuseet.no/Ungdomstrinnet/?Article=206

Lærerveiledning

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Fauske
  • Produsent: Tove Mette Mæland