Tilbake
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Skriv ut

Identitet

Temaet «IDENTITET» knyttes i denne sammenheng til elevens måte å uttrykke seg på – i form av ord, bokstaver og enkle tegninger. Elevene skal tegne mange tegninger hver, både med og uten å se på arket; som luft-tegning, blindtegning, croquies, portrett, profil etc. Lærer må være til stede (hele tiden) sammen med elevene, delta aktivt og hjelpe elevene i tillegg til å ha ansvaret for ro og orden.

Rita har med seg tegneark og en del blyanter. Skolene bes stille med vanlig A4 kopiark, det dere har av myke blyanter (gjerne 4B, 5B og 6B i hardhet hvis dere har), fargeblyanter, pasteller og det dere har av andre farger.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Fauske
  • Kunstnere/grupper: Rita M. L. Pettersen