Tilbake
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Skriv ut

Farger, lyd og teater

Elevene deltar i aktiviteter i 3 hovedbolker. Dagen starter med BILDEKUNST. Elevene får kjennskap til primær- og komplementærfargene og fargesirkelen gjennom praktisk(e) oppgave(r).         

Andre bolk er viet LYD. Elevene lærer litt om hva lyd er og hvordan den skapes. Informasjon, demonstrasjoner og dialog. På stasjoner får elevene lage lyd på ulike måter.

I tredje og siste bolk, får elevene bruke kroppen som instrument. De jobber med TEATER; teaterøvelser, improvisasjon og utforsker kombinasjoner av lyd og bevegelse.                                 

Opplegget krever ikke spesielt etterarbeid, men det er naturlig å ha en samtale med elevene i etterkant og la dem reflektere over det de har vært med på. La gjerne elevene gi tilbakemelding via nettsida til Den kulturelle skolesekken! Kulturskolens lærere kan bestilles spesielt til enkeltoppdrag.

Lærerveiledning

FYSISK TILRETTELEGGING FRA SKOLENS SIDE

To rom.   Rom 1: Til den første bolken med visuell kunst. Vanlig klasserom med pulter og stoler passer bra.   Rom 2:  Bør være tilgjengelig fra skolestart for rigging av musikkutstyr. Ønsker rom med prosjektor, lerret og tilgang til internett. Kan godt fungere med vanlig klasserom, viktig at pultene kan flyttes inn til veggen slik at vi har nok gulvplass. Etter lunsjen fortsetter opplegget med teater, gjerne i samme rom som musikkaktiviteten.

Oppheng av kunstverk. En ledig vegg/løs-vegg med god plass.

Mattid.  Elevene spiser sammen – gjelder spesielt dersom vertsskolen har elevbesøk fra annen skole.

LÆRERNES/ASSISTENTENES ANSVAR

Lærere og assistenter på tredje trinn deltar gjennom hele dagen, spesielt under teater-bolken. Skolen har hovedansvaret for oppfølging av elevenes oppførsel, og for å holde ro og orden. Så langt det lar seg gjøre, deltar de i opplegget på lik linje med elevene. Elevene er samlet i gruppe gjennom hele dagen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Fauske
  • Kunstnere/grupper: Fauske kulturskole
  • Produsent: Fauske kulturskole

Om kunstner / utøver / gruppe

Cecilie Aurora Karlsen er faglærer i drama/teater og lærer i både teater og visuelle kunstfag ved kulturskolen. Cecilie jobber også med KunstSkapet og med ulike prosjekter både innen teater og kunst.                     

Jasmina Kozic er utdannet bratsjist og underviser i kulturskolen på fiolin. Hun er lærer i KunstSkapet og jobber 30% av sin stilling i Saltdal kulturskole. Hun deltar også i prosjekter og instruktørvirksomhet for De Unges Orkester.

Yuriy Penev er piano-, gitar- og musikkteori-lærer ved kulturskolen. Han er også instruktør for Marmorbandet og deltar i prosjekter.

Ole-Morten Granlund er kulturskolelærer i Bodø og Fauske kulturskoler og underviser på treblåseinstrumenter. Dette skoleåret dirigerer han Alstad og Valnesfjord skolekorps.

Thomas Andreassen er sangpedagog i Fauske kulturskole. Thomas er også dirigent for Valnesfjord Spiskammerskor.