Tilbake
Ragnhild Jaros
Kristin Sandvik
Ragnhild Jaros
Kristin Sandvik
Skriv ut

Gamle husflidsteknikker

Medlemmene i Fauske Husflidslag har i en årrekke tatt imot kommunens 2.trinnselever på Teletunet og presentert gamle husflidsteknikker for dem som nålefilting, veving, laging av hoppetau og seljefløyte. Husflidslaget stiller med mange hjelpende hender. De serverer også boller (1 pr elev) og saft.

Lærerne har ansvaret for elevenes orden og oppførsel. De viser interesse for det elevene skal være med på denne dagen og hjelper til med gjennomføringa av aktivitetene, rulleringa og annet praktisk som måtte dukke opp.

Elevene deles i grupper og rullerer på stasjoner hvor de gjør/ser på de ulike aktivitetene. Elevene får med seg hjem et selvlaget hoppetau og et nålefiltarbeid. De får prøve veving (fellesarbeid) og de får være med/se på hvordan ei seljefløyte blir laget. Seljefløyta blir med hjem - og spilling foregår utendørs!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Fauske
  • Kunstnere/grupper: Fauske Husflidslag

Om kunstner / utøver / gruppe

Fauske Husflidslag er et lokallag under Norges Husflidslag som er en av Norges eldste og mest tradisjonsrike organisasjoner. Den ble stiftet i 1910, og er en kultur- og interesseorganisasjon som har som hovedoppgave å styrke den levende husflidstradisjonen i Norge; kulturelt, sosialt og økonomisk.

Det gjør lagene ved å organisere aktiviteter og tiltak som genererer husflidsfaglig interesse og kunnskap, produksjon og omsetning. De har ca. 24 000 medlemmer, fordelt på de lokale husflidslagene, husflidsutsalgene og husflidhåndverkerne.